Slide 1

Paratoi pobl Dduw ar gyfer Cenhadaeth a Gweinidogaeth
Edrychwch sut y gallwn eich cynorthwyo i ystyried galwad Duw…


Coleg y Bedyddwyr, Caerdydd, eich lle i ymchwilio, datblygu a hyfforddi ar gyfer gweinidogaeth a chenhadaeth effeithiol

Croeso i Goleg y Bedyddwyr, Caerdydd.

Mae’r coleg yn gymuned lle gall pobl ddarganfod mwy am y ffydd Gristnogol wrth feddwl am bwrpas Duw yn eu bywyd.

Rydym yn croesawu gwŷr a gwragedd sydd am dderbyn hyfforddiant ar gyfer ffurfiau amrywiol o weinidogaeth a chenhadaeth. Un o dasgau sylfaenol y Coleg yw gweithio gyda phobl sy’n paratoi ar gyfer y weinidogaeth ordeiniedig yn Undeb Bedyddwyr Cymru ac yn Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr.

Rydym yn hapus i groesawu myfyrwyr ‘Dewis Agored’ sy’n dymuno astudio diwinyddiaeth fel modd o geisio arweiniad Duw ar eu cyfer i’r dyfodol.

Mwynhaodd y coleg berthynas agos o gydweithio am dros ganrif bellach. Golyga hyn fod myfyrwyr Coleg y Bedyddwyr wedi mwynhau’r fantais o ddefnyddio adnoddau’r Adran Grefyddol ac Astudiaethau Beiblaidd y Brifysgol. Mae’r cydweithio hyn rhwng y coleg a’r brifysgol wedi datblygu awyrgylch hylaw i ysbrydoli hyfforddiant a ffurfiant myfyrwyr gweinidogaethol.

Rydym hefyd yn darparu rhaglenni hyfforddiant sydd wedi eu cynllunio ar gyfer arweinwyr yr eglwysi lleol.

Coleg y Bedyddwyr Caerdydd, – y lle i’ch paratoi ar gyfer gweinidogaeth a chenhadaeth effeithiol mewn byd sy’n newid yn gyson.