Mae Coleg y Bedyddwyr, Caerdydd, yn gymuned Cristnogol sy’n ymroddedig i wasanaethu cenhadaeth yr eglwys drwy ddarparu cyrsiau perthnasol o addysgu a hyfforddi.

Mae’r coleg yn gwerthfawrogi dolennu gyda’r eglwysi ar draws Cymru a thu hwnt, ac yn ddiolchgar am bob cefnogaeth gweddigar ac ymarferol mae’n ei dderbyn.

Fel coleg diwinyddol Bedyddiedig rydym yn hyfforddi gweinidogion sy’n gwasanaethu yng nghyd-destun gweinidogaeth a chenhadaeth ar draws y DU, ac mewn nifer o wledydd eraill. Mae graddedigion diweddar, er enghraifft, yn gweithio ar hyn o bryd mewn eglwysi yng Nghymru, Lloegr a’r Eidal.

Tra bydd ein prif ffocws ar baratoi dynion a merched ar gyfer gweinidogaeth a chenhadaeth oddi fewn i Undebau Bedyddiedig Cymru a Phrydain, mae‘r coleg hefyd yn agored i fyfyrwyr Dewis Agored.

Dros gan mlynedd mae’r coleg wedi chwarae rhan ymarferol mewn addysgu diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Un canlyniad o’r ddolen hon gyda’r brifysgol yw bod tiwtoriaid y coleg, nid yn unig yn cefnogi myfyrwyr sy’n gwneud hyfforddiant gweinidogaethol yma, ond hefyd yn darparu amryw o fodylau ar gyfer myfyrwyr BA a MTh ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’r dolennau hyn yn cynorthwyo’r brifysgol a’r coleg i greu amgylchedd addysgu cyffrous i’r darlithwyr a’r myfyrwyr.

Mae eglwysi heddiw yn wynebu heriau niferus, ac mae’r coleg yn ceisio chwarae ei ran yn greadigol i baratoi dynion a merched ar gyfer ffurfiau o weinidogaethau a chenhadaeth effeithiol mewn byd sy’n newid yn gyson.

Ar gyfer ‘adegau fel hyn’ mae ar eglwys angen pobl sydd wedi ymwreiddio yn yr Efengyl, ac sydd hefyd yn llawn hyder a gweledigaeth i ymateb i’r amserau cyfnewidiol hyn mewn ffyrdd creadigol. Mae’r coleg yn ceisio chwarae rhan ymarferol i hyfforddi a ffurfio disgyblion cenhadol fel hyn.

More Info

Am wybodaeth pellach
ynghlyn â chyrsiau CBC
ffoniwch y swyddfa ar 029 2025 6066 neu anfon neges yma