Adnoddau

Mae safle’r coleg yn Ffordd Richmond yn cynnwys:

Lolfa i’r myfyrwyr gyda theledu cyswllt lloeren a bwrdd i chwarae pŵl;

  • Derbynfa gydag adnoddau i ddarparu lluniaeth ysgafn
  • Darlithfa i eistedd 50 o bobl
  • Ystafell seminar
  • Llyfrgell gydag adnoddau cylchgronau digidol
  • WiFi
  • Llety i fyfyrwyr
  • Lle aros i’r sawl sydd am dreulio cyfnod sabothol yn y coleg
  • Man i gadw beiciau’n diogel
  • Maes Parcio
  • Modd i gofrestru myfyrwyr ar gyrsiau yn y Brifysgol er mwyn manteisio ar yr adnoddau yno
More Info

Am wybodaeth pellach
ynghlyn â chyrsiau CBC
ffoniwch y swyddfa ar 029 2025 6066 neu anfon neges yma