Caerdydd

LivingCardiff

Helo a chroeso i Gaerdydd, dinas sy’n gyffrous ac amrywiol ei gwedd, ac yn lle gwych i fyfyrio, gweithio ac addoli. Mae ei hanes hir yn ymestyn yn ôl i’r cyfnod Rhufeinig, ond hefyd yn un o’r prif-ddinasoedd ieuengaf gyda gwedd egniol a deinamig. Mae yna ddigon i’w wneud:- os ydych yn hoffi chwaraeon, celfyddydau, bwyta allan neu siopa, mae’n lle gwych ac nid yw’n bell o draethau hyfryd a golygfeydd mynyddig.

Dyma pan fod myfyrwyr yn dewis dod yna flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Dewch i ddarganfod mwy am yr hyn sy’n digwydd yng Nghaerdydd nawr drwy glicio http://www.visitcardiff.com

Dewch o hyd i fwy o wybodaeth am fywyd myfyrwyr

 

More Info

Am wybodaeth pellach
ynghlyn â chyrsiau CBC
ffoniwch y swyddfa ar 029 2025 6066 neu anfon neges yma