Hanes

Mae Coleg y Bedyddwyr yng Nghaerdydd yn un or sefydliadau academaidd hynaf yng Nghymru

Dros y 200 mlynedd bu’n hyfforddi gweinidogion Cristnogol sydd wedi gwasanaethu ledled y DU ac mewn gwledydd eraill hefyd. Bu graddedigion yn y cyfnod diweddar yn gweithio yng Nghymru, Lloegr a’r Eidal.

Mae hanes y coleg yn dyddio nôl i 1807 pan sefydlwyd yr Academni yn y Fenni o dan arweinyddiaeth y Parchg Micah Thomas. Gwelwyd sêl cenhadol y coleg yn ei myfyriwr cyntaf, sef Jonathan Davies o Gapel Iwan, a aeth ymlaen i fod yn efengylydd yn Sir Benfro.

Yn 1836 symudodd y coleg i Bontypŵl lle plethodd yr ail brifathro sef y Parchg Thomas Thomas waith arweinydd y coleg gyda swyddogaeth gweinidog yn y gynulleidfa Fedyddiedig gyntaf yn y dref.

William Edwards carrying the college to CardiffPan sefydlwyd Coleg Prifysgol De Cymru a Mynwy yng Nghaerdydd, penderfynwyd symud yr Academi Fedyddiedig o Bontypŵl i Gaerdydd. Digwyddodd hyn yn 1893, gyda’r Parchg Dr William Edwards yn Brifathro a nododd hyn ddechrau hanes perthynas hir a ffrwythlon gyda’r hyn a adnabyddir nawr fel Prifysgol Caerdydd.

Adroddir ganes cyfraniad y coleg i addysgu diwinyddiaeth yn y Brifysgol ar: http://www.cardiff.ac.uk/share/aboutus/religion/the-history-of-the-department-of-religious-theological-studies.html

O fewn termau y Bartneriaeth Academig rhwng Coleg Bedyddwyr Caerdydd, Coleg St Mihangel a Phrifysgol Caerdydd, mae Coleg y Bedyddwyr yn medru cyflwyno myfyrwyr i gyrsiau diwinyddol is-raddedig ac ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae pedwar tiwtor y coleg yn Diwtoriaid Hŷn Anrhydeddus yn Ysgol Hanes, Archeoleg a Chrefydd ym Mhrifysgol Caerdydd. Felly, ynghyd â chefnogi myfyrwyr sy’n paratoi ar gyfer y weinidogaeth yn y coleg, mae’r tiwtoriaid hefyd yn cael y fraint o addysgu myfyrwyr is-raddedig ac ôl raddedig yn y brifysgol.

Am fwy o wybodaeth am hanes y Coleg trowch at lyfr a ysgrifennwyd gan un o gyn-brifathrawon y coleg sef y aprchg Dr. D. Hugh Matthews, sydd ar gael yn y coleg.

D Hugh Matthews O’r Fenni i Gaerdydd: Hanes Coleg y Bedyddwyr, Caerdydd (1806-2006), (Abertawe: Gwasg Ilston, 2007).

D Hugh Matthews From Abergavenny to Cardiff: History of the South Wales Baptist College (1806-2006), (Abertawe: Gwasg Ilston, 2007).

 

More Info

Am wybodaeth pellach
ynghlyn â chyrsiau CBC
ffoniwch y swyddfa ar 029 2025 6066 neu anfon neges yma