Llyfrgell

Mae darpariaeth sylweddol ar gael i fyfyrwyr y coleg, yn ymwneud gydag ystod eang o bynciau er mwyn paratoi ar gyfer y weinidogaeth gyfoes. Bydd y myfyrwyr sy’n astudio ar gwrs Prifysgol Caerdydd yn medru cael mynediad i adnoddau helaeth y Brifysgol, sy’n cynnwys adnoddau electroneg. Hefyd gall pob myfyriwr ddefnyddio llyfrgell y coleg, sy’n cynnwys 10,000 o gyfrolau sy’n berthnasol i ddiwinyddiaeth a gweinidogaeth. Ychwanegir cannoedd o lyfrau iddi’n flynyddol. Mae’r casgliad hwn yn cynnwys peth defnyddiau yn yr iaith Gymraeg, ynghyd â defnyddiau eraill sydd heb eu cyhoeddi ac yn berthnasol i fywyd y Bedyddwyr yng Nghymru. Bydd gan fyfyrwyr y coleg fodd i fanteisio ar ddefnyddiau electronig o’r cyhoeddiadau diwinyddol diweddaraf, gan ymestyn yr adnoddau sydd ar gael drwy’r Brifysgol. Mae’r llyfrgell yn ardal gyfforddus i weithio ynddi, gyda safleoedd gweithio unigol, cadeiriau esmwyth a wifi drwyddi draw.

More Info

Am wybodaeth pellach
ynghlyn â chyrsiau CBC
ffoniwch y swyddfa ar 029 2025 6066 neu anfon neges yma