Pam CBC?

Lleolir Coleg Bedyddwyr De Cymru ar hyd ffordd brysur yn ardal y Rhath, Caerdydd.

Un o’r nodweddion sy’n cynorthwyo i wneud y lle yn ddifyr i weithio a derbyn addysg yw’r modd mae’n bodoli mewn cymunedau sy’n plethu ynghyd.

Am sawl blwyddyn bu’r coleg yn mwynhau cyswllt cryf gyda Prifysgol Caerdydd. Mae darlithwyr y Coleg yn Uwch Ddarlithwyr Anrhydeddus yn Ysgol Hanes, Archeoleg a Chrefydd yn y Brifysgol, ac yn addysgu myfyrwyr ar gyrsiau BA ac MTh yno.

Mae myfyrwyr y Coleg yn paratoi ar gyfer graddau Prifysgol Caerdydd. Golyga hyn bod ganddynt fynediad i holl adnoddau un o brif uned Grŵp Prifysgolion Russell, ynghyd â pherthyn i gymuned gynhaliol addysgu yn y Coleg. Un fantais o’n cysylltiad gyda Ysgol Astudiaethau Crefydd a Diwinyddiaeth y Brifysgol yw bod myfyrwyr yn medru dewis dysgu ychydig o Hebraeg a Groeg fel rhan o’u hyfforddiant. Mae perthyn i un o brifysgolion Cymru yn golygu bod myfyrwyr sydd â Chymraeg yn iaith gyntaf, yn medru dewis cynnig eu gwaith i’w asesu yn y Gymraeg.

Mae bywyd y Coleg yn cael ei gyfoethogi drwy fod yn rhan o gylchoedd eraill. Mae’n perthyn i Undeb Bedyddwyr Cymru ac Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr. Mae ein haelodaeth o’r ddau undeb yn cyfoethogi bywyd y coleg, ac mae ein myfyrwyr yn gwasanethu eglwysi yn ddau undeb a rhwydweithiau eraill.

O fewn cyd-destun lleol, mae’r coleg yn gweithio’n agos mewn partneriaeth â staff Coleg Mihangel Sant, Llandaf sy’n cyd-ddysgu diwinyddiaeth gyda ni yn y brifysgol. Golyga hyn fod ymgeiswyr ar gyfer y weinidogaeth Fedyddiedig yn rhannu dosbarthiadau gydag ymgeiswyr ar gyfer offeiriadaeth yr Eglwys yng Nghymru neu yr Eglwys yn Lloegr, ynghyd â dysgu ochr yn ochr â myfyrwyr Prifysgol Caerdydd.

Mae gan y coleg safle hwylus yn agos i ganol Caerdydd, canolfan fywiog gyffrous gyda chysylltiadau trafnidiaeth cyfleus. Gyda chymaint yn digwydd, mae Caerdydd yn lle poblogaidd a chadarnhaol i fyw a dysgu.

Mae’r ffactorau hyn gyda’i gilydd yn golygu fod Coleg y Bedyddwyr Caerdydd yn lle da i gynorthwyo pobl sydd am gychwyn ar y daith o fyfyrio diwinyddiaeth. Mae’n awyrgylch gefnogol i’r broses addysgol gydag adnoddau tiwtoriaid, sydd gyda’i gilydd yn gymhathiad o arbenigedd ysgolheigaidd a phrofiad ac ymrwymiad gweinidogaethol

Coleg y Bedyddwyr Caerdydd – Lle da i ddarganfod mwy am Dduw, a rhannu yng nghenhadaeth Duw heddiw.

 

More Info

Am wybodaeth pellach
ynghlyn â chyrsiau CBC
ffoniwch y swyddfa ar 029 2025 6066 neu anfon neges yma