Partneriaid

Mudiadau sy’n bartneriaid

Mae’r coleg yn mwynhau perthynas gadarnhaol gyda nifer o gyrff eraill.

Dros gan mlynedd bu’r coleg ar ei ennill oherwydd y cysylltiadau agos gyda Phrifysgol Caerdydd a gellir gweld prif wefan y Brifysgol ar: http://www.cardiff.ac.uk/

Mae tiwtoriaid y coleg yn uwch-ddarlithwyr anrhydeddus yn Ysgol Hanes Archeoleg a Chrefydd (SHARE) a gwelir gwefan yr Ysgol ar: http://www.cardiff.ac.uk/share/

Mae’r Bartneriaeth Academig gyfredol yn cynnwys Prifysgol Caerdydd, Coleg Bedyddwyr De Cymru a Athrofar Padarn Sant. Addysgir rhai modylau is-raddedig ac ôl-raddedig ar y cyd gan ddarlithwyr y ddau goleg. Gwelir prif wefan Athrofar Padarn Sant ar: http://www.stpadarns.ac.uk/

 

Partneriaid sydd ar gampws y Coleg ar Ffordd Richmod.

Cymanfa Bedyddwyr De Cymru http://www.southwalesbaptistassociation.org.uk/

Partneriaid mewn cenhadaeth

Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr – http://www.baptist.org.uk

Undeb Bedyddwyr Cymru – http://www.buw.org.uk/index.php?!lang=en

Cenhadaeth Byd-eang y BMS – http://www.bmsworldmission.org

Eglwys Bresbyteraidd Cymru – https://www.ebcpcw.cymru/cy/

Cymru Institute for Contemporary Christainity (CICC) –  http://www.cicconline.org.uk

Cyngrair Efengylaidd Cymru – http://www.eauk.org/wales/

Gweini – Serving the Christian Voluntary Sector in Wales – http://www.gweini.org.uk/en/index.php

Momentum – Baptist Assembly in Wales – http://www.baptistassemblyinwales.org/momentum/Home.html

 

Ffederasiwn Bedyddwyr Ewrop – http://www.ebf.org/

Cynghrair Bedyddwyr y Byd – http://www.bwanet.org/

 

Partneriaid yn ffurfiant gweinidogaeth

Y Coleg Gwyn – http://www.northwalesbaptistcollege.org.uk/welcome.htm

 

Coleg Bedyddwyr Bryste – http://www.bristol-baptist.ac.uk/

Cymuned Addysgu Bedyddwyr y Gogledd – http://northernbc.wordpress.com/

Coleg Regent’s Park – http://www.rpc.ox.ac.uk

Coleg Spurgeon – http://www.spurgeons.ac.uk/

 

Coleg Bedyddwyr yr Alban – http://www.scottishbaptistcollege.org/

 

Seminari Diwinyddol Rhyngwladol y Bedyddwyr – http://www.ibts.eu/

More Info

Am wybodaeth pellach
ynghlyn â chyrsiau CBC
ffoniwch y swyddfa ar 029 2025 6066 neu anfon neges yma