Staff

Ynghyd â’r staff sy’n addysgu a’r Ymddiriedolwyr, mae Coleg y Bedyddwyr Caerdydd yn derbyn gwasanaeth gan nifer o staff sydd mewn cyswllt cyson gyda’r myfyrwyr.

Martyn Moss


Swyddog adnoddau’r coleg

Ganwyd Martyn i deulu o lowyr a’i fagu ym mhentref Aberaman. Cyn ymuno a staff y coleg gweithiai yn...Read more.

Anita Monks


Gweinyddwr y Coleg

Ymunodd Anita gyda’r coleg yn 201, ar ôl gweithio i nifer o fudiadau eglwysig a dyngarol.Read more.

Mary Barker


Llyfrgellydd Mygedol

Bu Mary’n gweithio yn y coleg ers nifer o flynyddoedd fel llyfrgellydd mygedol. Bu’n gweithio’n flaenorol yng Ngholeg y...Read more.