Ymddiriedolwyr

Mae Coleg y Bedyddwyr, Caerdydd yn Elusen Gofrestredig. (525777)

Mae’r coleg yn cael ei oruchwilio gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr, sydd yn cael ei gadeirio gan y Parchg Mark Thomas, gweinidog Mount Carmel, Eglwys y Bedyddwyr, Blackwood.

Ymddiriedolwyr:

Mrs Caren Fullerton (Treasurer),

Rev’d Dr Rosa Hunt,

Rev’d Denzil John

Rev’d Emma Mohr,

Mr Cedric Longville,

Mr Paul Phillips

Mrs Eirlys Pritchard Jones,

Rev’d Mark Thomas (Chair).

More Info

Am wybodaeth pellach
ynghlyn â chyrsiau CBC
ffoniwch y swyddfa ar 029 2025 6066 neu anfon neges yma