Ymddiriedolwyr

Mae Coleg y Bedyddwyr, Caerdydd yn Elusen Gofrestredig. (525777)

Mae’r coleg yn cael ei oruchwilio gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr, sydd yn cael ei gadeirio gan y Parchg D. Marc Owen, gweinidog Moriah, Eglwys y Bedyddwyr, Risca.

Ymddiriedolwyr:

 Mr Tom Bourne, MBE,

Rev’d Nick Bradshaw,

Rev’d Helen Dare,

Rev’d Rosa Hunt,

Rev’d Denzil John

Mr Gerwyn  Miles (Treasurer)

Rev’d D. Marc Owen (Chair)

Rev’d Sue Phillips (Vice-Chair)

Rev’d Dr Peter Stevenson

More Info

Am wybodaeth pellach
ynghlyn â chyrsiau CBC
ffoniwch y swyddfa ar 029 2025 6066 neu anfon neges yma