Apwyntiad Tiwtor

Dydd Mercher 13 Chwefror, 2019

APWYNTIAD TIWTOR

Mae Coleg Bedyddwyr, Caerdydd, yn paratoi ymgeiswyr (yn bennaf i Undeb Bedyddwyr Cymru ac Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr) ar gyfer Gweinidogaeth Gristnogol. Bydd yn ymwneud ag eglwysi oddi fewn ac oddi allan i Dde Cymru er mwyn hyrwyddo cenhadaeth Crist.

Bydd y Coleg yn gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, sydd ag adran gref mewn Crefydd a Diwinyddiaeth, lle bydd staff ein coleg yn darparu addysg.

Er mwyn paratoi ar gyfer ymddeoliad y Prifathro, mae’r coleg yn dymuno apwyntio tiwtor gyda chymwysterau addas, a fydd yn cydweithio fel aelod o staff sy’n gyfrifol am gyflawni rhaglen waith y coleg i hyfforddi gweinidogion.

Bydd angen i’r Tiwtor feddu ar radd ymchwil mewn diwinyddiaeth neu bwnc perthnasol.  Mae’r Coleg yn chwilio am berson a fydd yn medru addysgu ym meysydd Cenhadaeth, Cenhadaeth Arloesol a Diwinyddiaeth Ymarferol.

Bydd y Coleg hefyd yn barod y ystyried ceisiadau oddi wrth rai sydd ag arbenigedd mewn Astudiaethau Hen Destament neu Hanes yr Eglwys.

Croesawir ceisiadau oddi wrth unigolion sy’n chwilio am swydd llawn amser neu oddi wrth unigolion sy’n ystyried rhannu swydd.

Gobeithir y bydd y person neu’r personau hyn yn medru cychwyn ar ei/u gwaith yn y Coleg ar 1 Medi 2019.

Gellir llawr-lwytho pecyn gwybodaeth, yn cynnwys gwybodaeth sut i ymgeisio am y swydd, oddi ar wefan y Coleg: 2019 Pecyn Gwybodaeth Swydd y Tiwtor. The pack is also available in English: 2019 Information Pack for Tutor Post

  • Dyddiad cau i dderbyn ceisiadau fydd dydd Gwener 8fedo Fawrth 2019
  • Cysylltir gyda’r sawl fydd ar y rhestr fer erbyn dydd Gwener, 22aino Fawrth 2019.
  • Cynhelir cyfweliadau ar ddydd dydd Gwener 12fedEbrill 2019.
Coleg y Bedyddwyr Caerdydd
54 Heol Richmond,
Caerdydd
CF24 3UR

This post is also available in English