Black Lives Matter Datganiad

Dydd Gwener 19 Mehefin, 2020

Rydyn ni’n falch o gymuned amrywiol Coleg y Bedyddywr Caerdydd, yn gynnwys ieithoedd, ethnigrwydd, cenedligrwydd, rhywiau a chefndiroedd gwahanol. Dydyn ni ddim yn cymryd hyn yn ganiataol, ac adnabod bod pawb yn elwa o’r gwahaniaethau yna sy’n cael eu cynnal gan y ffydd yr ydym yn ei rhannu.

Serch hynny, mae llofruddiaeth erchyll George Floyd, yn ogystal â beth sydd wedi digwydd yn sgil hynny, wedi amlygu i ni i gyd yr anghydraddoldebau sy’n parhau mewn cymdeithasau amrywiol y Gorllewin, a hefyd y ffordd y mae symbolaeth Gristnogol yn gallu cael ei thanseilio i gefnogi, yn lle datgymalu, perthnasau gwrth-Gristnogol. Mae staff y Coleg wedi bod yn trafod eu hymateb, ac wedi penderfynu y bydd y Coleg yn gwneud y newidiadau canlynol:

  1. Fel rhan o’n hadolygiad o’r rhaglen israddedig gyda Phrifysgol Caerdydd, rydym yn ymrwymo i ddatblygu modiwl ar “Her yr Anghyfiawnder” gyda rhan sylweddol am gyfiawnder hiliol.
  2. Adolygu prosesau mynediad i’r Coleg i adnabod manteision anweledig i grwpiau gwahanol.
  3. Adolygu’r cwricwlwm lletach am ddylanwadau yr wladychiaeth, ac yn benodol: sut mae materion o rym yn cael eu portreadu, pa mor gynrychiadol ydy ein rhestrau darllen, triniaeth methodolegau ymchwil ac amrywiaeth y tiwtoriaid.
  4. Bydd y tiwtoriaid yn darllen ac yn trafod J. Arday and H.S. Mirza, eds., Dismantling Race in Higher Education (Palgrave, 2018).

This post is also available in English