Coronavirus

Dydd Gwener 27 Mawrth, 2020

Fel ymateb i’r sefyllfa Coronafeirws, ac yn sgil cyfarwyddiadau perthnasol, mae Coleg y Bedyddwyr Caerdydd wedi atal yr addysg wyneb yn wyneb am weddill y flwyddyn academaidd, ac mae adeilad y Coleg ar gau i ymwelwyr erbyn hyn. Sut bynnag, rydyn ni’n bwriadu bwrw ymlaen gydag ein gweithgareddau gan gweithio mewn modd digidol. Byddwn ni’n cynyddu ein cyswllt ymarferol gyda myfyrwyr a pharhau gyda’r rhaglen o addoli, gweddi, dysgu ac asesu, er bod rhai newidiadau yn digwydd. Byddwn ni’n cynnal cyfweliadau ar y we, a cheisio rhoi gwybodaeth i’n cefnogwyr o bob cyfle i gadw mewn cysylltiad â’r Coleg – e.e. bydd y Gwasanaeth Ymadawol yn digwydd mewn rhyw ffordd ar ddydd Sadwrn, 4ydd o Orffennaf. Mae’n hadnod ni eleni yn ein herio i garu Duw, caru’n cymdogion a charu ein hunain. Gad i ni wybod doethineb Duw tra rydyn ni’n gweithio mas y blaenoriaethau hyn. Rydyn ni’n croesawu eich gweddïau dros myfyrwyr, staff ac ymddiriedolwyr yn y cyfnod anodd yma. Os dych chi eisiau cysylltu â’r Coleg, wnewch chi ddefnyddio e-bost os bosib – admin@swbc.org.uk

This post is also available in English