Mae cefnogaeth cyfeillion a phartneriaid yn hanfodol i fywyd beunyddiol y Coleg. Gallwch fod a rhan yng y gwaith o gefnogi’r coleg mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys derbyn newyddion cyson yn diweddaru gwybodath, gweddio dros y coleg fel eglwysi ac unigolion, a thrwy gyfrannu’n ariannol yn rheolaidd. Cliciwch ar y tudalennau priodol i ddarganfod mwy.

More Info

Am wybodaeth pellach
ynghlyn â chyrsiau CBC
ffoniwch y swyddfa ar 029 2025 6066 neu anfon neges yma