Cyfraniadau

Mae’r gwaith o hyfforddi pobl ar gyfer y weinidogaeth ond yn bosibl a hynny ar hyd ein hanes, oherwydd fod pobl wedi rhoi’n hael i gefnogi’r coleg. Yn wir, mae’r coleg yn dibynnu ar roddion ariannol hael gan unigolion, eglwysi a mudiadau eraill. Dros y blynyddoedd, gadawodd llawer gymunroddion sydd wedi cynorthwyo i baratoi gweinidogion ar gyfer wasanaethu’r eglwys, a byd yr yfory.

Gobeithiwn ddarparu modd i chi wneud rhodd dros y we yn fuan. Yn y cyfamser, neu os carech estyn rhodd i’r coleg, yna anfonwch siec os gwelwch yn dda, yn daladwy i Goleg y Bedyddwyr, Caerdydd:

Coleg y Bedyddwyr
54 Ffordd Richmond
Caerdydd
CF24 3UR

Os carech wneud rhodd gyson drwy archeb banc, neu adael cymunrodd i’r coleg, yna cysylltwch gyda’r coleg os gwelwch yn dda am fwy o wybodaeth.

More Info

Am wybodaeth pellach
ynghlyn â chyrsiau CBC
ffoniwch y swyddfa ar 029 2025 6066 neu anfon neges yma