Taflen Newyddion y Coleg

Tua dwywaith y flwyddyn, mae’r coleg yn cynhyrchu Taflen Newyddion mewn lliw ar gyfer yr eglwysi a’r cefnogwyr, gydag erthyglau am fywyd y coleg a digwyddiadau cyslltiedig. Mae’n gyhoeddiad yn y Gymraeg a’r Saesneg. Os carech dderbyn copi, neu i nifer o gopïau gyrraedd eich eglwys yna cysylltwch gyda’r Coleg os gwelwch yn dda. Fel arall, os carech weld fersiynau electronig o’r cyhoeddiadau diweddaraf, edrychwch yn yr uned llawrlwytho.

More Info

Am wybodaeth pellach
ynghlyn â chyrsiau CBC
ffoniwch y swyddfa ar 029 2025 6066 neu anfon neges yma