Contact Us
Where to find us and get in touch

Cyfeiriad

Coleg y Bedyddwyr
54 Ffordd Richmond
Caerdydd
CF24 3UR

Teleffon

+44 (0) 29 2025 6066

E-bost

info@swbc.co.uk

Teithio ar y trên

Mae trenau cyson i orsaf drênau Canolog Caerdydd o bob rhan o Brydain. Mae’r coleg o fewn 30 munud o waith cerdded o’r orsaf hon. Sut bynnag, y gorsafoedd agosaf yw Gorsaf Heol y Frenhines (sydd y pen arall i’r ardal siopa o’r Orsaf Ganolog) a Gorsaf Cathays (yr orsaf i’r brifysgol) Mae’r ddwy orsaf tua gwaith deng munud o’r coleg a bydd angen newid yng Ngorsaf Dren Canol Caerdydd.

Teithio ar y Bws

Mae bysiau 28, 29, 51, 52, 53, 55, 57 a 58 yn teithio ar hyd Ffordd Richmond.  Byddant yn teithio o’r Orsaf Dren Ganolog ac o Ganol y Ddinas i ardaloedd yng Ngogledd a Dwyrain Caerdydd. Mae’r arosfan bysiau agosaf i’r coleg tu allan i Gapel Eglwys y Crwys.

Teithio mewn car

Mae maes parcio tu ôl i’r coleg. Mae’r mynedfa i’r chwith o’r prif adeilad.  Ceir mynedfa i’r adeilad drwy’r drysau dwbl gwydr.

Send us a message

captcha