Mae’r coleg ym mhrifddinas Cymru, ac yn ymroddedig i’r gwaith o baratoi gwyr a gwragedd ar gyfer gweinidogaeth a chenhadaeth effeithiol mewn byd sy’n newid yn gyson.

Elfen bwysig o’r gwaith yw paratoi pobl ar gyfer gwasanaeth fel gweinidogion Cristnogol gyda Undeb Bedyddwyr Cymru ac Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr. Mae’n fraint hefyd i baratoi myfyrwyr ar gyfer enwadau eraill.

Mae’n tiwtoriaid yn arbenigwyr mewn disgyblaethau Beiblaidd a diwinyddol, ac hefyd yn weinidogion sy’n gwbl ymroddedig i fywyd a chenhadaeth yr eglwys.

Mae Coleg y Bedyddwyr yng Nghaerdydd yn le da i fyfyrio oherwydd mae’r myfyrwyr nid yn unig yn rhannu ym mywyd ac addoliad cymuned Gristnogol fywiog, ond hefyd yn mwynhau cyfleusterau Cyfadran Astudiaethau Beiblaidd a Diwinyddol Prifysgol Caerdydd.

Mae’r cyfuniad hwn yn creu amgylchedd sy’n cefnogi ac ysgogi myfyrwyr ar gyfer hyfforddiant gweinidogaethol. Gall pobl ddyfnhau eu ffydd wrth iddynt geisio pa fodd y gallant ymateb i alwad Duw ar eu bywydau yng nghenhadaeth yr eglwys.

Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant hyblyg i aelodau eglwysi sy’n paratoi ar gyfer bod yn bregethwyr a bugeiliaid yn yr eglwysi lleol. Ceir manylion o’r cwrs Llwybrau sy’n cychwyn yn gynnar yng Ngwanwyn 2014, a gellir dod o hyd iddo wrth wasgu botwm Hyfforddiant Lleyg.

Os carech drafod pa gwrs a allai fod mwyaf addas i chwi, yna cysylltwch gyda’r Cyd-Brifathrawon,
Dr Rosa Hunt – rh@swbc.org.uk or Dr Ed Kaneen– ek@swbc.org.uk

More Info

Am wybodaeth pellach
ynghlyn â chyrsiau CBC
ffoniwch y swyddfa ar 029 2025 6066 neu anfon neges yma