Cyrsiau Is-radd

Mae’r Bartneriaeth Academaidd rhwng Coleg y Bedyddwyr, Coleg Mihangel Sant a Phrifysgol Caerdydd, yn ei gwneud yn bosibl i’r coleg gyflwyno myfyrwyr i gyrsiau diwinyddol Prifysgol Caerdydd.

I bobl sy’n cychwyn ar gwrs diwinyddol am y tro cyntaf, bydd y coleg yn argymell cwrs Baglor mewn Diwinyddiaeth (BTh).

Mae’r BTh yn gwrs sydd wedi ei gynllunio’n benodol ar gyfer pobl sy’n paratoi ar gyfer ffurfiau amrywiol o weinidogaeth.

Bydd myfyrwyr sy’n dilyn cwrs llawn amser y BTh yn y coleg yn debygol o’i gwblhau o fewn tair blynedd. Byddai myfyrwyr sy’n gweithio’n rhan amser yn debygol o gymryd mwy o amser ar gyfer y brifysgol.

Mae’r coleg hefyd yn croesawu myfyrwyr sy’n dewis cyfuno gwasanaethu eglwys leol a dilyn cwrs diwinyddol ar drefniant rhan amser,

Mae’r cyrsiau is-raddedig yn cynnwys:

Baglor mewn Diwinyddiaeth
Baglor yn y Celfyddydau mewn Astudiaethau Crefyddol ac Astudiaethau Diwinyddol
Gradd Diploma mewn Diwinyddiaeth

 

No Image for this Article

BTh – Baglor mewn Diwinyddiaeth

Mae gradd Baglor mewn Diwinyddiaeth yn gwrs sydd wedi ei lunio ar gyfer y sawl sy’n paratoi ar gyfer gweinidogaeth ordeiniedig ac i eraill sy’n ystyried ffurfiau eraill o...Read more.

No Image for this Article

BA mewn Astudiaethau Crefydd ac Astudiaethau Diwinyddol

BA mewn Astudiaethau Crefydd ac Astudiaethau Diwinyddol Mae’r radd hon yn cyfuno pwyslais ar Astudiaethau Crefydd gyda chyfle i ymchwilio agweddau ar ddiwinyddiaeth Gristnogol. Ni fydd myfyrwyr cyrsiau BA...Read more.

No Image for this Article

Diploma y Graddedigion

Mae’r Diploma i Raddedigion yn gwrs mewn Diwinyddiaeth wedi ei gynllunio ar gyfer graddedigion mewn disgyblaethau eraill sydd am drosglwyddo i astudio diwinyddiaeth. Felk arfer bydd myfyrwyr yn astudio...Read more.