BA mewn Astudiaethau Crefydd ac Astudiaethau Diwinyddol

BA mewn Astudiaethau Crefydd ac Astudiaethau Diwinyddol

Mae’r radd hon yn cyfuno pwyslais ar Astudiaethau Crefydd gyda chyfle i ymchwilio agweddau ar ddiwinyddiaeth Gristnogol. Ni fydd myfyrwyr cyrsiau BA yn medru gofyn am ddilyn unedau o gwrs BTh fel arfer.

More Info

Am wybodaeth pellach
ynghlyn â chyrsiau CBC
ffoniwch y swyddfa ar 029 2025 6066 neu anfon neges yma