BTh – Baglor mewn Diwinyddiaeth

Mae gradd Baglor mewn Diwinyddiaeth yn gwrs sydd wedi ei lunio ar gyfer y sawl sy’n paratoi ar gyfer gweinidogaeth ordeiniedig ac i eraill sy’n ystyried ffurfiau eraill o wasanaeth Cristnogol. Mae’r cwrs wedi ei gynllunio i gynorthwyo myfyrwyr i weld y cyswllt rhwng diwinyddiaeth a gweinidogaeth mewn cyd-destun cyfoes.

Mae’r fersiwn llawn amser o’r cwrs yn ymestyn dros tair blynedd, gyda myfyrwyr fel arfer yn gorffen chwe modiwl o ugain credid yn flynyddol. Ar bob rhan o’r cwrs bydd myfyrwyr yn medru astudio modylau yn ymchwilio themau canolog mewn Astudiaethau Beiblaidd, Athrawiaeth Gristnogol, Hanes yr Eglwys, Ysbrydolrwydd a Diwinyddiaeth Ymarferol.

Bydd myfyrwyr hefyd yn medru astudio ieithoedd Beiblaidd, ac yn eu blwyddyn olaf mae’n bosibl gweithio ar ardal o ddiddordeb arbennig drwy ysgrifennu traethawd hir.

O dan gyfarwyddyd tiwtor o’r coleg, gall myfyrwyr ddewis modylau o blith cyrsau y BTh a’r BA.

Bydd myfyrwyr sydd hefyd yn gweithio fel gweinidogion yn medru cynnig adlewyrchiad ar eu gwaith yng nghyd-destun eu profiad gwaith ym modiwl Adolygu Profiad yn y Weinidogaeth.

Bydd myfyrwyr sy’n gweithio yn rhan amser angen mwy o amser i orffen y cwrs.

Prifysgol Caerdydd

More Info

Am wybodaeth pellach
ynghlyn â chyrsiau CBC
ffoniwch y swyddfa ar 029 2025 6066 neu anfon neges yma