Diploma y Graddedigion

Mae’r Diploma i Raddedigion yn gwrs mewn Diwinyddiaeth wedi ei gynllunio ar gyfer graddedigion mewn disgyblaethau eraill sydd am drosglwyddo i astudio diwinyddiaeth.

Felk arfer bydd myfyrwyr yn astudio ystod eang o fodylau diwinyddol wedi eu dewis o Lefelau 2 a 3 i raglen yr is-raddedigion. Bydd myfyrwyr rhan amser sy’n dilyn cwrs Diploma i Raddedigion fel arfer yn gorffen tri modiwl gyda 20 credid yn flynyddol yn y cwrs dwy flynedd hwn.

Gan ddibynnu ar eu cymhwysterau blaenorol, bydd rhai myfyrwyr Diploma ar gyfer Graddedigion yn medru symud ymlaen i raglen o gwrs gradd Meistr wedi ei addysgu megis MTh mewn Diwinyddiaeth ymarferol neu MTh mewn Athrawiaeth Gristnogol.

More Info

Am wybodaeth pellach
ynghlyn â chyrsiau CBC
ffoniwch y swyddfa ar 029 2025 6066 neu anfon neges yma