Cyrsiau Ôl-radd

Golyga’r dolennu ffurfiol rhwng Coleg y Bedyddwyr Caerdydd, Coleg Mihangel Sant, a Phrifysgol Caerdydd, gall Coleg y Bedyddwyr gyflwyno myfyrwyr gyda chymwysterau cyfaddas i gwrs Meistr Diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae MTh Diwinyddiaeth yn radd Prifysgol Caerdydd. Bydd tiwtoriaid o Goleg y Bedyddwyr yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr o Goleg Mihangel Sant, Llandaf, i ddarparu’r addysgu ar gyfer y cwrs hwn.

MTh Pathways Oddi fewn i’r radd MTh ceir nifer o lwybrau sy’n ei gwneud yn bosibl i fyfyrwyr ddilyn trywydd eu diddordeb mewn adran o ddiwinyddiaeth.

Efrydiaeth Feiblaidd

Astudiaethau Beiblaidd

Athrawiaeth Gristnogol

Hanes yr Eglwys

Diwinyddiaeth Ymarferol

Mae’r cwrs MTh yn cynnwys chwe modiwl 20 credid ynghyd â thraethawd credid Meistr sydd werth 60 credid. Bydd y rhan fwyaf o’r modylau yn gofyn am draethawd 4,000 o eiriau. Bydd y traethawd Meistr sy’n gofyn am 20,000 o eiriau, yn rhoi cyfle i’r myfyrwyr ymchwilio eu pwnc dewisol mewn manylder.

Disgwylir i’r myfyrwyr cwrs Meistr llawn amser orffen y modylau a’r traethawd Meistr o fewn 12 mis.

Gall y myfyrwyr cwrs Meistr rhan amser drefnu eu hastudiaethau dros gyfnod hwy. Er mwyn gwneud y cwrs yn agored i nifer helaethach o bobl, bydd y sesiynau addysgu yn cael eu cyflwyno ar ddiwrnodau myfyrio yn fisol. Er enghraifft, byddai myfyrwyr rhan amser yn arferol yn mynychu 8 diwrnod myfyrio yn ystod y flwyddyn gyntaf ar ôl cofrestru. Bydd hyn yn rhoi pedwar modiwl gwerth 20 credid. Byddai’n bosibl wedyn i’r myfyriwr ddilyn dau fodiwl pellach a chynnig traethawd MTh yn yr ail flwyddyn.

Ceir gwybodaeth manylach am y llwybrau hyn yn y daflen 2013 MTh Gwybodaeth Diwinyddol sydd ar gael ar dudalen y Llawrlwytho.

Gellir dod o hyd i wybodaeth cyffredinol am y cyrsiau hyn ar wefan Prifysgol Caerdydd

http://courses.cardiff.ac.uk/postgraduate/course/detail/1311.html

Tystysgrif Ôl-radd mewn Diwinyddiaeth – 60 credid ar Lefel M (Modylau credid 3×20)

Mae’r cwrs hwn yn gweithredu yn debyg i’r MTh a ddisgrifir uchod. Byddai Myfyrwyr Tystysgrif yn arferol yn gwneud modylau 20 credid yn eu blwyddyn gyntaf ac yna yn gorffen modiwl 20 credid yn ystod ail flwydd yn eu cofrestru

Diploma Ôl-radd mewn Diwinyddiaeth – 120 credid ar Lefel M (6×20 credid)

Mae’r cwrs hwn hefyd yn gweithredu yn debyg i’r cwrs MTh. Bydd myfyrwyr y Diploma Ôl-radd sy’n astudio yn rhan amser, yn arferol yn gwneud o leiaf dau fodiwl 20 credid yn y flwyddyn gyntaf. Byddai modd gorffen y modylau sy’n weddill (gwerth 80 credid) yn ystod y blynyddoedd nesaf.

Dylid cyfeirio’r ymholiadau ar sut i ymgeisio am le ar y cyrsiau ôl-radd hyn at Dr Peter Stevenson. pks@swbc.org.uk

 

Ymchwil Ol-raddedig

Dylai myfyrwyr sydd â diddordeb mewn dilyn cwrs ymchwil ar gyfer MPhil neu PhD, sydd wedi eu cymhwyso’n briodol, gysylltu’n uniongyrchol â Phrifysgol Caerdydd. Gall tiwtoriaid o’r coleg fod a rhan o oruchwilio’r gwaith fel rhan o’r grŵp cyfarwyddo a fydd yn cael ei drefnu gan Brifysgol Caerdydd. Bydd y Prifathro yn barod i ymateb i’r ymholiadau agoriadol wrth drafod y ceisiadau hyn.