Newydd? Dechreuwch yma

Croeso i Goleg y Bedyddwyr Caerdydd.  Gobeithio y bydd un o’n cyrsiau yn eich paratoi at wasanaethu Duw yn fwy effeithiol.

Symud i gyfeiriad gweinidogaeth ordeiniedig?

Mae’r coleg yn croesawu gwyr a gwragedd sy’n dymuno paratoi ar gyfer ffurfiau amrywiol o weinidogaeth Gristnogol oddi fewn i Undeb Bedyddwyr Cymru ac Undeb BedyddwyrPrydain Fawr.

Os ydych yn synhwyro y gallai Duw fod yn eich galw chi, yna gallwch ddarganfod mwy drwy glicio ar fotwm Cydnabod Gweinidogaethol.

Ceisio darganfod cynllun Duw?

Mae myfyrio yng Ngholeg y Bedyddwyr Caerdydd fel myfyriwr Dewis Agored yn cynnig ffordd i ddyfnhau eich dealltwriaeth o’r ffydd Gristnogol wrth i chi geisio arweiniad Duw i’r dyfodol. Mae’r Coleg yn gymuned addysg Gristnogol a fydd yn darparu amgylchfyd i’ch ysgogi a’ch cynnal, wrth i chi ystyried mwy am fwriadau a chynlluniau Duw yn eich bywyd. Mae’r botwm ar gyfer cyrsiau Israddedigion yn disgrifio rhai o’r cyrsiau a gynigir gan y coleg.

Hyfforddiant Cydnabyddedig

Mae pawb sy’n gredinwyr wedi eu galw i broses gydol oes o ddysgu a byw fel disgybl. Mae cwrs Llwybrau Bywyd y coleg yn cychwyn yn gynnar yn 2014. Bydd yn cynnig ffyrdd o ddyfnhau eich gwybodaeth o’r Beibl ac o ddiwinyddiaeth. Mae hefyd yn darparu ffurfiau cydnabyddedig o hyfforddiant ar gyfer pobl sydd (neu sy’n gobeithio bod) yn bregethwyr cydnabyddedig neu yn weinidogion lleyg cydnabyddedig. Am fwy o wybodaeth am y cyrsiau hyn, a all gynorthwyo eich twf ysbrydol, a’ch paratoi at wasanaeth Cristnogol mwy effeithiol, yna cliciwch ar fotwm Hyfforddiant Lleyg.

Hyfforddiant Mewn Swydd

Mewn partneriaeth gyda Coleg Mihangel Sant a Phrifysgol Caerdydd , mae’r coleg yn cynnig lle i bobl sydd am astudio diwinyddiaeth hyd at safon Gradd Meistr. Oddi fewn i gwrs MTh, mae modd dilyn trywydd Astudiaethau Beiblaidd, Athrawiaeth Gristnogol, Hanes yr Eglwys, a Diwinyddiaeth Ymarferol. Gall rhain fod yn elfennau gwerthfawr i ddatblygiad proffesiynol parhaol , nid yn unig i’r sawl sydd yn y weinidogaeth ordeiniedig ond i Gristnogion sydd am arweiniad mewn myfyrdod beirniadol ar bynciau sydd wedi codi yng nghwrs eu bywyd a’u gwaith.

Er mwy gwneud y cyrsiau Meistr hyn yn hylaw, gellir eu dilyn yn rhan amser. Mae’n bosibl dilyn cwrs ôl-radd Tystysgrif mewn Diwinyddiaeth hefyd. Gellir cael mwy o wybodaeth am y cyrsiau hyn drwy wasgu botwm Ôl-radd.

Mae’r coleg hefyd yn gweithio’n agos gyda Gweinidogion sydd newydd cael eu cydnabod ac sydd am gyrsiau hyblyg eu ffurf yn ystod y blynyddoedd yn dilyn ordeinio.

Mae’r coleg ar gael hefyd i gynorthwyo gweinidogion sy’n chwilio am le i fyfyrio yn ystod cyfnod sabothol.

More Info

Am wybodaeth pellach
ynghlyn â chyrsiau CBC
ffoniwch y swyddfa ar 029 2025 6066 neu anfon neges yma