PDP

Parhau datblygiad proffesiynol

Mae sawl proffesiwn yn rhoi gwerth uchel ar PDP. I ddisgyblion sydd wedi cofrestru fel dysgwyr gydol oes yn ysgol Crist, dylai awydd i barhau i ddysgu a thyfu fod yn flaenoriaeth.

Mae dysgu gydol oes yn adnodd hanfodol i bawb sy’n ymwneud â chenhadaeth a gweinidogaeth. Nid oes modd byw ar yr hyfforddiant cychwynnol am oes gyfan o weinidogaeth. Os ydym am gynorthwyo eraill i dyfu mewn ffydd, ac os ydym am ddeall sut mae ymateb i fyd sy’n newid drwy’r amser, yna mae angen i ni barhau i ddysgu a datblygu.

Wrth ystyried addysg ddiwinyddol, bu’r cenedlaethau blaenorol yn canolbwyntio ar addysg a fyddai’n llenwi meddwl pobl gyda chymaint o wybodaeth ac oedd yn bosibl. Heddiw rhoddir y pwyslais ar angen y sawl sydd am ddysgu, sy’n cydnabod gwerth y profiad personol ac addysg gydol oes.

Un mynegiant o’r angen am addysg a datblygiad yw’r gwaith a ddisgwylir i’r Gweinidogion Newydd eu Cydnabod ei wneud yn ystod y blynyddoedd cynnar ar ôl eu hordeinio. Bydd y coleg yn cynnig cefnogaeth i’r gweinidogion newydd hyn i ddatblygu Cytundeb Addysgu

Mae tiwtoriaid y coleg yn hapus bob amser i gynnig awgrymiadau i weinidogion sy’n ystyried cyrsiau astudiaeth neu lyfrau a allai gynnig arweiniad ar bwnc pwysig. Os gallem fod o gymorth i chi yn y modd hwn, cysylltwch gyda ni ar bob cyfrif.

I rai, bydd ymgymerid â chwrs ôl-radd yn ffordd dda o barhau’r datblygiad proffesiynol. Os ydych a diddordeb i ystyried y posibiliad gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am gwrs MTh ac am raddau Ymchwil drwy wasgu botwm Ôl-radd.

Bydd cyfnod sabothol yn cynnig dewis arall i’r sawl sydd am ystyried PDP. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud astudiaethau sabothol yng Nghaerdydd, mae gan y coleg fflat a allai fod yn hwylus i chi. Am fwy o wybodaeth am argaeledd a chost, cysylltwch gyda Martyn Moss, Rheolwr Adnoddau’r coleg. admin@swbc.org.uk

 

More Info

Am wybodaeth pellach
ynghlyn â chyrsiau CBC
ffoniwch y swyddfa ar 029 2025 6066 neu anfon neges yma