Tiwtoriaid

Mae tiwtoriaid Coleg y Bedyddwyr Caerdydd yn gyfrifol am hyfforddiant, cefnogaeth fugeiliol a datblygiad ysbrydol y myfyrwyr. Maent yn parhau gyda gwaith ymchwil yn eu meysydd diwinyddol ac yn cyhoeddi eu gwaith yn gyson ac yn darlithio mewn cynadleddau. Fel Uwch Diwtoriaid mygedol Prifysgol Caerdydd maent yn addysgu eu pynciau arbenigol i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig yng Nghyfadran Astudiaethau Crefydd a Diwinyddiaeth. Maent oll yn weinidogion profiadol sydd wedi gweinidogaethu mewn eglwysi Bedyddiedig am flynyddoedd lawer. Mae’r tiwtoriaid yn ymroddedig i feithrin datblygiad ysbrydol pawb ac i’r weinidogaeth, yn pregethu mewn eglwysi yng Nghymru a thu hwnt bron bob Sul, ac yn weithgar yn eu heglwysi eu hunain.

Peter Stevenson

MA BA MLitt PhD FHEA
Prifathro - Diwinyddiaeth Ymarferol a Diwinyddiaeth Cenhadaeth

Symudodd Peter Stevenson i Gaerdydd i ddechrau ar ei waith fel prifathro ym Medi 2011 Cyn symud i Gaerdydd...Read more.

Karen E. Smith

BA MDiv DPhil (Oxon)
Tiwtor Hanes yr Eglwys ac Ysbrydolrwydd

Bu Karen Smith yn addysgu yng Ngholeg y Bedyddwyr ers 1991, ac mae’n weinidog yn Eglwys y Bedyddwyr Orchard...Read more.

Craig Gardiner

LLB BD MTh PhD
Tiwtor Athrawiaeth Gristnogol

Magwyd Craig yng Ngogledd Iwerddon a daeth i Gaerdydd yn wreiddiol i astudio’r Gyfraith. Ar ôl cyfnod yn gweithio...Read more.

Ed Kaneen

Ed Kaneen

MEng BTh MA PhD FHEA
Tiwtor - Astudiaethau Beiblaidd

Ymunodd Ed gyda Choleg y Bedyddwyr Caerdydd yn 2012 o Brifysgol Durham, lle roedd yn gweithio ar ei draethawd...Read more.

Staff Coleg Mihangel Sant

Mae myfyrwyr yng Ngholeg y Bedyddwyr, Caerdydd, yn manteisio ar fewnbwn tiwtoriaid o Goleg Mihangel Sant, Llandaf, sy’n gweithio...Read more.