Hire Rooms at SWBC

Ceir nifer cyfyngedig o ystafelloedd preswyl ar safle’r coleg yn Ffordd Richmond. Mae hyn yn cynnwys rhai ystafelloedd unigol ynghyd â rhai fflatiau un ystafell wely a dwy ystafell wely.

Ar hyn o bryd mae yna restr aros am ystafelloedd aros a dylid cyfeirio ymholiadau i Rheolwr Adnoddau’r Coleg sef Martyn Moss: admin@swbc.org.uk

Ystafelloedd Cyfarfod

Mae’r prif ddarlithfa a’r Ystafell Seminar ar gael i’w llogi ar adegau penodol. Yn ystod tymor y Coleg mae’r ystafelloedd yn cael eu defnyddio ar brynhawniau Mercher a bob ddydd Gwener. Bydd rhai o’r mudiadau cystlltiedig gyda’r Coleg â threfniadau cyson ar gyfer eu gweithgareddau.

Dylid cyfeirio ymholiadau at Martyn Moss.

 

More Info

Am wybodaeth pellach
ynghlyn â chyrsiau CBC
ffoniwch y swyddfa ar 029 2025 6066 neu anfon neges yma