Cyfnodau Sabothol

Mae ystafell dau wely sengl gydag adnoddau ymolchi mewn ystafell gysylltiedig ar gael i weinidogion ac eraill sy’n chwilio am ganolfan i wneud astudiaethau sabothol.

Am fwy o wybodaeth am gost ac argaeledd, cysylltwch gyda Martyn Moss: admin@swbc.org.uk

More Info

Am wybodaeth pellach
ynghlyn â chyrsiau CBC
ffoniwch y swyddfa ar 029 2025 6066 neu anfon neges yma