Ystafelloedd Unigol gan rannu cyfleusterau

Gellir llogi ystafelloedd yn yr hostel

LivingCardiff

Mae’r cyfleusterau yn cynnwys gwely, desg, cadair esmwyth a basin ymolchi. Mae gan bob ystafell fynediad rhyngrwyd er ei fod braidd yn araf.

Ceir cyfleusterau cawodydd, baddon, toiledau a chegin i’w defnyddio gan weddill deiliaid yr hostel.

Ceir cyfleusterau eraill megis ystafell golchi dillad

Ystafell Gyffredin gyda theledu a bwrdd pŵl.

Ceir lle i barcio ceir ond nid oes gwarant o le wedi ei neilltuo

Mae’r adeilad wedi ei leoli mewn awyrgylch gyfeillgar, tawel ac hamddenol ar safle coleg y Bedyddwyr Caerdydd ar Ffordd Richmond. Mae’r Coleg o fewn cyrraedd hwylus i Brifysgol Caerdydd, Ffordd y Frenhines, a Gorsaf Drenau Cathays ac ar brif lwybrau bysiau gwasanaethau 28, 29 29b, 52, 52a, 53, 57 a 58 gyda llawer eraill gerllaw.  Ceir nifer o siopau ar hyd Ffordd y Ddinas a Ffordd Salisbury gyda Ffordd Albany a Ffordd Wellfield yn ddigon agos.

Mae Ysbyty Prifysgol Caerdydd o fewn dwy filltir a hanner ar wasanaethau 38 a 39.

Yn ddelfrydol byddai gofyn i’r deiliaid fod yn fyfyrwyr llawn amser neu ran amser.

Codir rhent o £300 bob mis calendr ac mae hyn yn cynnwys cost tanwydd a chyswllt rhyngrwyd

Os oes gennych ddiddordeb, yna ffoniwch Martyn ar 02920256066 rhwng 8:30am a 4:00pm a thu allan i’r oriau hyn ar 07790281235.

More Info

Am wybodaeth pellach
ynghlyn â chyrsiau CBC
ffoniwch y swyddfa ar 029 2025 6066 neu anfon neges yma